Не се очакват съществени изменения на речните нива

21.04.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес преди обяд в източните райони са възможни слаби превалявания. Очакваните количества ще са до 1 л/кв.м. В петък ще е без валежи. В събота на отделни места ще превали слаб дъжд, в количества до 3 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 19 до 8 ч. на 20 април водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижaвали или са останали без съществени изменения. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи и средни води. Около и под прага за ниски води са водните количества на реките Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при гр. Камено и Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн), горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 8 см до + 12 см

Черноморски басейн: понижения с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 7 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 16 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес са възможни повишения на нивата във водосборите на реките Вит – в долното течение, Осъм – в долното течение, Янтра – в средното и в долното течение, Русенски Лом – в средното и в долното течение. В петък и събота голяма част от речните нивата в басейна ще се понижават, като незначителни повишения са възможни в долните части на реките, вследствие оттчитане. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 април ще бъдат около средно многогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 април водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. В периода 20-22 април се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 април водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни се очакват повишения във водосбора, вследствие на прогнозирани валежи – от днес главно в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.