Не се очакват съществени изменения на речните нива

22.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) вероятността за валежи днес е малка. Само на отделни места, главно в планините на Западна и Централна България, е възможно да превали краткотраен дъжд. Количествата ще са до 3-5 л/кв.м. В четвъртък и петък вероятността за валежи е малка. Само на отделни места в планините на Западна и Централна България е възможно да превали краткотраен дъжд. Количествата ще са под 5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 20 до 8 ч. на 21 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Огоста – в долното течение, Янтра при с. Каранци, и притока й Джулюница при с Джулюница, Русенски Лом (Дунавски басейн), Провадийска и Камчия (Черноморски басейн), Тунджа – в долното течение, притоците на Марица – Тополница над яз. „Тополница“ и Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн), Джерман при Дупница (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 20 см до + 45 см

Черноморски басейн: колебания от - 4 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 60 см до + 48 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 14 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни се очаква нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна да останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес сутринта са възможни краткотрайни повишения във водосборите на р. Искър (в средното и долното й течение) и на реките, разположени западно от нея. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22 юни ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 юни, че водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива във водосбора ще продължат плавно да се понижават или ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.