Не се очакват съществени изменения на речните нива

26.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е почти без валежи – незначителни количества. В четвъртък и петък ще остане без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 24 до 8 ч. на 25 юли речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни хидрометрични пунктове, във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн), са регистрирани по-значителни колебания на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 15 см до + 6 см

Черноморски басейн: не са регистрирани изменения

Източнобеломорски басейн: колебания от - 4 см до + 4 см, (по-значителните колебания от - 14/+ 29 см във водосбора на р. Марица и от -13/+ 13 см във водосбора на р. Арда, са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения)

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 17 см до + 19 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 юли, че водните количества във водосбора на р. Янтра ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.