Не се очакват съществени изменения на речните нива

17.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес само на изолирани места в северозападните и планинските райони ще превали слабо. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м.

В четвъртък на места в северозападната половина от страната ще превали с количества в равнинната част между 1 и 5 л/кв.м, в планините и планинските райони - локално до около 10-15 л/кв.м. През нощта срещу петък и през деня след това ще превали в западната половина от страната, с количества от 1-2 до 10-15 л/кв.м. В източната половина ще е почти без валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 15 август до 8.00 ч. на 16 август водните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения, в резултат на работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +18 см. Регистрираните изменения от -29/+29 см, на р. Марица при гр. Пазарджик, са от дейността на хидротехнически съоръжения;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -9 см до +9 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 18 и 19 август, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни, незначителни повишения на водните нива в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 17, 18 и 19 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 17, 18 и 19 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 август ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.