Не се очакват съществени изменения на речните нива

07.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през това денонощие на места в югозападната половина от страната ще има слаби превалявания. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м, локално в планинските райони - до 10 л/кв.м. В четвъртък и петък в Югозападна България на места ще има превалявания. Количествата  през първия ден ще са до 5 л/кв.м, а през втория - до 10 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 5 септември до 8.00 ч. на 6 септември водните нива в реките от по-голямата част на страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн) и р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са в следствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +37 см;
Черноморски басейн: Без регистрирани колебания на речните нива
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +9 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ- БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 септември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. На 7 септември са възможни незначителни повишения в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 7, 8 и 9 септември ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. На 7 и 8 септември са възможни краткотрайни, незначителни повишения във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 септември ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.