Не се очакват съществени изменения на речните нива

13.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре валежи не се очакват. В четвъртък на отделни места в Източна България след обяд ще превали краткотрайно. През последното денонощие водните нива в реките от по-голямата част на страна са останали без съществени изменения или с се понижавали. В почти всички наблюдавани реки в страната водните нива са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 6 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебания от - 2см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 6 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива в реките от басейна ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.