Не се очакват съществени изменения на водните количества

11.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър и Марица, в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни денонощни колебания (от -84 см до +32 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Черноморския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -51 см до +32 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -18 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -84 см до +17 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +4 см;

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Във вечерните часове днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните и средните течения на реките Лом, Огоста, Искър и Осъм. През следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни нивата във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.