Не се очакват валежи през почивните дни

12.12.2014г.

По данни и прогнози на НИМХ утре не се очаква съществена промяна на нивата на наблюдаваните реки.
Не се очакват валежи в неделя и понеделник.
Все още остават критични водните нива:
- в долното течение на р. Марица и притока и Сазлийка до 13.12.2014.
- р. Тунджа след яз. Жребчево до 17.12.2014.