Не се очакват значителни изменения на речните нива

21.10.2016г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес превалявания от дъжд ще има на места в Западна България, с очаквани количества 1-5 л/кв.м. Слаби превалявания ще има и на отделни места в Североизточна България, с количества 1-3 л/кв.м. В събота на отделни места ще превали слаб дъжд - до 5 л/кв.м, а в неделя ще бъде без валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 19 октомври до 8.00 ч. на 20 октомври в по-голямата част от страната водните нива са останали без съществени изменения. Повишения, в резултат на валежи, са отчетени във водосбора на р. Огоста (Дунавски басейн), а в следствие на оттичане - в средните и долни течения на основните реки в Източнобеломорски басейн.

В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени изменения с от -76/+50 см на р. Марица при градовете Белово и Пазарджик.

Водните количества на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките Огоста при с. Бутан (Дунавски басейн), Марица - при градовете Пловдив и Първомай (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +25 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -8 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на р. Искър и разположените западно от нея реки - Огоста, Цибрица, Лом, Скомля, Арчар, Видбол, Войнишка. По-значителни повишения са възможни във водосбора на реките Габерска, Ерма (притоци на р. Нишава) и Блато (приток на р. Искър). На 23 октомври водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения, възможни са повишения, в следствие на оттичане в долните течения на реките от басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 октомври ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Незначителни краткотрайни повишения са възможни на 22 октомври във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 октомври ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.