Не се очакват значителни изменения на речните нива

25.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес през деня без валежи. В петък и събота - почти без валежи, само на отделни места, главно в Западна България с незначителни количества валеж.

През денонощието от 8 ч. на 23 до 8 ч. на 24 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Регистрирани са незначителни кратковремени повишения при отделни хидрометрични пунктове. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), южночерноморските реки и горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от - 13 см до + 14 см

Черноморски басейн: Регистрираните изменения са от - 20 до + 2 см

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от - 7 см до + 7 см

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от - 7 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес се очакват краткотрайни, незначителни повишения на нивата в горните и средните течения на реките в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 25, 26 и 27 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Днес се очакват краткотрайни, незначителни повишения на нивата в горните и средните течения на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 февруари  ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес се очакват краткотрайни, незначителни повишения на нивата в горните и средните течения на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 февруари  ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре са възможни краткотрайни повишения на нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.