Не се очакват значителни повишения на речните нива

19.08.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология (НИМХ – БАН) утре в Западна България, а около и след обяд и в Централна, ще има валежи, на места интензивни. Очаквани количества от 15-20 л/кв. м, локално до 40-50 л/кв. м. В петък валежите ще продължат, на повече места и по-значителни по количество ще са в Източна България и планинските райони. Очакваните количества в Западна България са от 3-10 л/кв. м, в Източна България – от 10-20л/кв. м, локално до около 50 л/кв. м. В събота все още на места ще има превалявания, но ще са по-слаби с количества от 3-10 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 18 август до 8 ч. на 19 август) речните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без промяна, като на отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на Огоста, в долното течение на Вит, в горното течение на Янтра, във водосбора на Русенски Лом (Дунавски басейн), в долното течение на Провадийска, в долното течение на реките Камчия и Ропотамо (Черноморски басейн), в средното и долното течение на Марица, в долното течение на Тунджа (Източнобеломорски басейн), Пиринска Бистрица (Западнобеломорски басейн), са около праговете за средни води. Водните количества в горното течение на р. Марица при Радуил и долното течение на р. Сазлийка (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматичните и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: По значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Искър при Оряховица с 22 см, водните нива на останалите наблюдавани реки са се изменяли от - 5 см до + 18 см.
Черноморски басейн: водните нива са се изменяли от - 10 см до + 2 см.
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 14 см до + 16 см.
Западнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 2 см до + 1 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – утре се очакват повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Огоста, долното течение на р. Искър и долното течение на р. Вит. Според моделираните водни количества за р. Искър прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22 август ще са около и над средната многогодишна стойност. На 20 и 21 август се очакват по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, на р. Искрецка, р. Гостиля и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22 август ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. По -значителни повишения на 21 и 22 август се очакват в горното течение на основната река, в горното течение на р. Росица и р. Джулюница. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 20 август ще бъде около средно многогодишната стойност, а на 21 и 22  август ще бъде над нея, като водното количество ще бъде под прага за внимание. На 21 и 22 ще има известни повишения на нивата в целия водосбор. По-значителни повишения се очакват във водосбора на Черни и Бели Лом.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.