Незначителни изменения на речните нива. МОСВ деактивира оперативното звено

14.05.2016г.

Незначителни ще са очакваните изменения на речните нива. МОСВ деактивира оперативното звено, считано от 13 часа днес.

През деня  на отделни места отново ще превали. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м. В неделя валежите ще са краткотрайни , а количествата ще са между 3 и 8 л/кв.м, в отделни планински райони и повече. В понеделник на много места ще вали дъжд, валежите ще са интензивни, между 10 и 15 л/кв.м., на места в Южна и Източна България - над 20 л/кв.м. Най-малка е вероятността за валежи в западната и централната част на Дунавската равнина. 

През денонощието (от 8:00 часа на 12.05 до  8:00 часа  на 13.05) водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значителни повишения са регистрирани в поречията на реките Искър и Осъм (Дунавски басейн) и във водосборите на реките Места и Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на: р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн) и Върбица при сп. Джебел ( Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -61 см до +76 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебание са от -10 см до +32 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -34 см до +61 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебание са от -9 см до +62 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни се очакват незначителни повишения, вследствие на валежи и оттичане, във водосбора на река Искър и в долните течения на наблюдаваните реки в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 14, 15 и 16.05 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес ще се задържат високи водни нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р.Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Искрецка. На 15.05 водните нива на реките в горната част на водосбора ще започнат да спадат. Днес и през следващите два дни ще продължи покачването на водните нива в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 14, 15 и 16.05.2016 г. ще бъдат над средномногогодишната стойност. През следващите 1-2 дни са възможни краткотрайни повишения на нивата в целия водосбор. По-съществени се очаква да бъдат на 15.05 в основната река над гр. Габрово и по притока й р. Джулюница. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17.05. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни нивата в целия басейн ще продължат плавно да се понижават. Краткотрайни повишения във водосбора са възможни в периода 14-16.05. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.