Няма информация за замърсяване в българския участък на река Дунав във връзка с разлива в Сърбия

22.06.2023г.

Към настоящия момент няма постъпила информация за замърсяване в българския участък на Дунав във връзка наблюдаван нефтен разлив на повърхността на реката край Челарево, Сърбия, речен километър 1287.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ следи ситуацията, включително и чрез Системата за ранно предупреждение за аварийни замърсявания на река Дунав, в която участват държавите от международния басейн на река Дунав.

Информирани са всички компетентни институции с цел предприемане на действия, при необходимост. При наличие на информация за установен потенциален риск, ще бъдат предприети всички превантивни действия, като информацията ще бъде оповестена по надлежния ред.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване в българския участък на река Дунав могат да се подават чрез зелените телефони на Басейнова дирекция „Дунавски район“ 064 885 100, 0886 330 485 или по електронна поща dunavbd@bddr.bg.