Няма опасност от замърсяване на Дунав от мазно петно в района на Силистра

29.12.2016г.

Информация за забелязано мазно петно в река Дунав при километър 382,5, в района на Силистра, постъпи на 29 декември в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. Своевременно са информирани Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителнана агенция „Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.

Според постъпила от Дирекция „Речен надзор – Русе“ информация, петното е локализирано в района на пристанище „Силистра – Лесил”. Вероятният източник са изплували нефтени смеси от потънал през миналата година кораб. Петното на повърхността на водата е около 10 м2 – няма опасност от екологични щети и замърсяване на река Дунав.

БДДР ще продължава да следи случая и ще предприеме действия, съобразно правомощията си.