Няма опасност от замърсяване на българския участък от река Дунав в следствие на засядането на танкер в Унгария

08.10.2013г.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - Плевен отправи запитване чрез Системата за ранно предупреждение за инциденти по река Дунав (Danube Accident Emergency Warning System) за случая  със засядането на сръбския танкер „Патрик„ в Унгария. Системата е към Международната комисия за опазване на река Дунав и в нея са включени всички държави по поречието.

Целта на запитването беше да бъде получена информация дали има замърсяване на река Дунав и в какви размери.

Получен е отговор от унгарския център в Системата за предупреждение при аварии, че операцията по изпомпване на горивото от танкера „Патрик” е приключила успешно, без да се допуска замърсяване на водата в реката.

Според информацията от центъра,  на 07.10.2013 г. сръбският танкер „Патрик“ е заседнал близо до  нефтено пристанище в град Дунафолдвар, Унгария.  На същия ден, в 18:30 часа, унгарската регионална инспекция за околна среда, природа и води е активирала втора степен на защита за качеството на водата. Тази сутрин, след операцията по изпомпване на горивото, ситуацията за готовност е отменена и не са необходими последващи действия.