Няма установено замърсяване на река Новачица, кв. Изток сочи експресен анализ

09.01.2018г.

Eкспертите на РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Изпълнителната агенция по околна среда извършиха незабавна проверка след сигнал за оцветени в лилаво води на река Новачица. Направен е обход по поречието на реката след посочения в сигнала замърсен участък. Към момента на проверката, в присъствието на сигналоподателите не е установено оцветяване и отлагания, както и нерегламентирано изпускане на води от промишлени източници. Взети са проби и е извършен експресен анализ. Резултатите показват, че състоянието на реката отговаря на изискванията за характеризиране на повърхностните води.

 

Галерия