Няма възникнали критични ситуации вследствие на преливане на язовирите, определени в предаварийно състояние

01.02.2015г.

По информация на Басейновите дирекции, предоставена на МОСВ, към 12 часа, няма възникнали критични ситуации вследствие на преливане на язовирите, определени в предаварийно състояние.
 
ДУНАВСКИ РАЙОН
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Област Шумен – яз. „Тръница” („Беждене”) в землището на с. Тръница, общ. Нови Пазар е започнало преливане през преливника на язовира. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива. Язовирът е общинска собственост и язовирната му стена не е обявена в предаварийно състояние.
Язовир „Одринци” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация за критични водни нива.
Язовир „Бойка” в поречие Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация за критични водни нива.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.