Няма видимо замърсяване на водното течение на река Дунав с нефтопродукти

22.11.2012г.

 

При нарочна проверка на 22 ноември, инициирана от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен, не е констатирано видимо замърсяване на водите на река Дунав с нефтопродукти.
Басейнова дирекция – Плевен се самосезира и организира на място съвместна проверка. За участие в проверката бяха поканени представители на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, Изпълнителна агенция „Морска администрация” - Русе, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” - Русе и „Дунавски драгажен флот” АД - Русе.
При направения оглед е констатирано, че видимо замърсяване на водното течение на река Дунав с нефтопродукти няма. Поставени са бонови заграждения на входа на лимана.
До момента в БДУВДР – Плевен няма постъпили сигнали за замърсяване на река Дунав с нефтопродукти.
Басейнова дирекция - Плевен ще следи по-нататъшните действия във връзка с инцидента, с цел да не се допуска замърсяване на река Дунав.