Нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна

06.07.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорологияи хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес над Източна България са възможни слаби превалявания. Количества от 1 до 5 л/кв.м. Във вторник и сряда ще е без валежи.
През изминалото денонощие от 8 часа на 4 юли до 8 часа на 5 юли речните нива в страната са се понижавали или са се задържали.
Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките Огоста, Искър, Факийска, Марица – горното течение, Арда – горното течение и Струма – средното течение са с количества около праговете за ниски води, а около праговете за високи води са водните количества на реките Вит, Осъм, Провадийска, Камчия, Ропотамо, Тунджа, Марица – в долното течение на основната река и Места.
Регистрираните в 8 часа нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: отчетени са понижения с до -36 см (р. Осъм при Изгрев);
Черноморски басейн: на р. Ропотамо при с. Веселие е регистрирано незначително повишение с +6 см. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна са непроменени.
Източнобеломорски басейн: отчетени са понижения на водните нива с до -8 см. Незначително повишение с +15 см е регистрирано на р. Марица при  Пазарджик.
Западнобеломорски басейн: в поречията  на Места и Струма са отчетени понижения на речните нива с до -2 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна. В резултат на прогнозирани валежи от дъжд са възможни краткотрайни повишения на водните нива на места:
Дунавски басейн: речните нива в периода 6-9 юли ще се понижават. Краткотрайни повишения са възможни в горното и средно течение на Янтра, по долното течение на Русенски Лом и по Добруджанските реки на 6 юли.
Според моделираните водни количества за р. Искър на 6, 7 и 8 юли ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за Янтра: прогнозираните водни количества за 6 юли ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 6, 7 и 8 юли ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Днес са възможни повишения във водосбора, като водните количества ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.