Нивата на наблюдаваните реки днес ще се понижават или задържат

28.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на много места в южните райони от България ще има валежи – 1-5 л/кв.м. По значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, в количества от 10 до 15 л/кв.м. В понеделник и вторник на много места в страната ще има валежи, като на отделни места те ще бъдат значителни. Очаквани количества валеж за денонощие са между 10 и 15 л/кв.м.
През последните 24 часа (от 8 ч. на 27 до 8 ч. на 28 юни) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове. Водните количества на по-голямата част от наблюдавани реки са около и над праговете за средни води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн речните нива са се изменяли от + 7 см до - 15 см
Черноморски басейн: речните нива са се задържали
Източнобеломорски басейн: отчетени са изменения от + 15 с до - 13 см
Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания от ± 2 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес ще се понижават или ще се задържат. Утре са възможни краткотрайни повишения на реките.
В Дунавския басейн – незначителни краткотрайни повишения са възможни днес и утре, в резултат на прогнозирани валежи във водосборите на реките Огоста и Вит. Според моделираните водни количества за р. Искър на 28 и 29 юни те ще са около средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. За р. Янтра прогнозираните водни количества днес и утре ще бъдат над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом – в долното течение на реката на 28 и 29 юни те ще са над средно многогодишната стойност. От понеделник се очакват краткотрайни повишения.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.