Нивата на наблюдаваните реки ще останат без изменения

21.01.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления, регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец - Ледена покривка.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения на речните нива са до -2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +19 см. В резултат на валежи по-значителни колебания на водните нива са отчетени във водосбора на р. Арда от -13 см до +57 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в долното течение на р. Въча от -90 см до +91 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления, регистрирани в басейна:

    р. Бистрица (Соволян.) в района на с. Гърляно - Пълно замръзване.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 23 срещу 24.01 са възможни незначителни повишения във водосборите на реките западно от р. Огоста. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.01.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25.01.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (21.01) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 23-26.01 са възможни незначителни повишения вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.