Нивата на повечето реки ще се понижават

11.01.2016г.

По данни и прогнози на НИМХ – БАН днес ще е без валежи. Във вторник на много места в страната ще превали дъжд. Количества 3-10 л/кв.м. В сряда - почти без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 09.01. до 8 часа на 10.01.) нивата на повечето реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения, вследствие на оттичане, са регистрирани в долните течения на реките Тунджа (Източнобеломорски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -44 см до +14 см.

Черноморски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -34 см до +2 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +22 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -30 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще продължат да се понижават. Във вторник и сряда (12 и 13 януари), в резултат на прогнозирани валежи и снеготопене, са възможни краткотрайни повишения в горните течения на реките Лом, Огоста, Вит, Осъм и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 11 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11 и 12 януари  ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното  водно количество в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14януари ще бъде около и над средномногогодишната стойност. На 13 и 14 януари са възможни незначителни повишения на нивата, вследствие на валежи - първия ден в горните части на водосборите, а през втория в долните. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.