Нивата на реките – без изменения, жълт код за мъгла

21.12.2015г.

За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви жълт код за мъгла в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, София област, София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Главно по поречието на р. Дунав (областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново) ще има условия за образуване на трайна мъгла с видимост до 500 метра. В котловинните полета (областите София, Собия област, Перник и Кюстендил) ще има условия за образуване на трайна мъгла с видимост до 500 метра. В поречията на Струма и Места (Благоевградска област) ще има условия за трайна мъгла с видимост до 500 метра. Времето може да бъде потенциално опасно. Прогнозираните явления не са необичайни, но изискват внимание. Ако възнамерявате да вършите работа на открито, следете прогнозата за времето и не поемайте излишен риск.

По данни и прогнози на НИМХ – БАН днес, утре и в сряда няма да вали.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Повишенията на нивата в средното и долното течение на река Марица са вследствие работа на хидротехнически съоражения. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и средното и долно течение на Марица (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на р. Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на речните нива са от - 17 см до + 20 см

Черноморски басейн: незначителни колебания до - 5 см или без изменение

Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 39 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 4 см

Възоснова на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23.12. ще бъдат под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23.12., че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24.12 водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. Нивата плавно ще се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.