Нивата на реките днес и в следващите дни ще се понижават или задържат

16.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали, в петък и събота – също. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавския басейн), по-голяма част от южните Черноморските реки (Черноморския басейн), р. Арда – в горното и в средното й течение (Източнобеломорски басейн), на реките Струма и Места (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на р. Провадийска, р. Камчия – в средното и долното й течение (Черноморския басейн), р. Марица – в средното й течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 10 см до + 3 см
Черноморски басейн: незначителни колебания на водните нива от - 4 см до + 3 см
Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от - 10 см до + 6 см
Западнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от - 2 см до + 9 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.
Дунавски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 16, 17 и 18 юли ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност, но ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 16, 17 и 18 юли ще бъдe около средно многогодишната стойност.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.