Нивата на реките днес ще се задържат или повишават

22.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМ – БАН) в югозападните райони днес отново ще превали на места. Количествата ще са до 5-10 л/кв.м, на отделни места в Рило-Родопската област до 15-20. В сряда и четвъртък в страната ще има валежи на места, през първия ден главно в Южна и Източна България. Количествата ще са предимно между 5 и 15 л/кв.м, локално не е изключено и повече.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 20 до 8 ч. на 21 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. По-значителни повишения на водните нива има във водосборите на реките Искър (в горното и средното й течение – Дунавски басейн) и Струма и Места (Западнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. В долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: регистрирани са колебания от - 2 см до + 58 см. Най-голямо повишение на водното ниво (+ 58 см) е регистрирано на хидрометрична станция на р. Искър при Нови Искър.
Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 1 см
Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до +14 см
Западнобеломорски басейн: колебания от - 2 см до + 18 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн днес и през следващите два дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се останат без съществена промяна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. По-значителни повишения на водните нива ще има в горното и средното течение на реката. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 22 и 23 и 24 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. На 23 и 24 са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките, като по-значителни ще бъдат повишенията на реките във водосбора на реките Росица и Лефеджа. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 22, 23 и 24 септември ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. На 24 септември ще има краткотрайни повишения на водните нива на Добруджанските реки.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.