Нивата на реките леко се повишават

24.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменение през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до +21 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на Искър, Янтра и Арда. Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -27 см до +21 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +3 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -13 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните часове утре заради валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните течения на реките Лом, Огоста, Искрецка, Малък Искър (притоци на река Искър), както и в горните течения на реките Вит и Осъм. През нощта и през деня на 27 юли вследствие на валежи се очакват по-значителни повишения в горните и средните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра (в горното течение на основната река при гр. Велико Търново, както и във водосборите на притоците й – реките Лефеджа и Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на Искър прогнозира, че водните количества днес, на 26 и 27 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на Янтра прогнозира, че прогнозираните водни количества за следващите тр дни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще останат без съществени изменения. На 25 и 26 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горното течение на основната река при Габрово и във водосборите на притоците й – Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на Русенски Лом прогнозира, че прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите дни нивата ще останат без съществени изменения. В периода 26-29 юли се очакват краткотрайни повишения на речните нива, като по-съществени ще са в периода 27-29 юли във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.