Нивата на реките леко ще се повишават

27.07.2018г.

 

Днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Възможни са краткотрайни поройни наводнения.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили. По-значителни понижения са регистрирани в долното и средното течение на р. Искър (с до -61 см) и в долните течения на р. Вит при с. Биволаре (с до -226 см), р. Осъм при с. Изгрев (с до -146 см). По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на р. Искър (-21/+33 см), р. Вит (-25/+15 см), р. Осъм (-18/+34 см), р. Янтра (-39/+31 см) и р. Русенски Лом (-24/+1 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” към 12:00 часа на 27.07.2018 г. ситуацията е следната:

Поречие на р. Искър

- р. Златна Панега в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч е с понижено водно ниво, спрямо това от 26.07.2018 г. Протича в речното си легло. Обстановката е нормализирана.

Поречие на р. Огоста

Вследствие на паднали интензивни валежи:

- яз. „Лесура“ в землището на с. Лесура, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника с около 10 см. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена;

- яз. „Бързина“ в землището на с. Ботево, общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника с около 100 л/сек. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена.

Поречие на р. Вит

В област Ловеч ситуацията е следната:

- водното ниво на р. Градешка, десен приток на р. Вит и нейните притоци (дерета), в землището на с. Глогово и с. Градешница, общ. Тетевен, спрямо това на 26.07.2018 г. се е понижило. Реката протича в речното си корито. Обстановката се нормализира към момента. Работи се по отстраняване на нанесени щети. По данни на общинска администрация Тетевен остава в сила бедственото положение в общината.

Към момента р. Бели Вит, р. Черни Вит и р. Вит са с понижени водни нива, спрямо това от 26.07.2018 г. и протичат в речното си легло.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдават водни нива, при които речните им течения протичат в речните легла.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В следобедните и вечерни часове днес (27.07) и през следващите три дни ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. В резултат на валежи по-значителни ще бъдат повишенията: днес (27.07) във водосбора на р. Нишава, в планинските части от водосбора на р. Огоста и на р. Искър (над яз. Панчарево и в притоците ѝ р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска), в планинските притоци на р. Вит (р. Черни Вит и р. Бели Вит), в целия водосбор на р. Осъм, в планинските части от водосбора на р. Янтра, в целия водосбор на р. Русенски Лом и в Добруджанските реки; на 28.07 в планинските части на р. Огоста, на р. Искър (над яз. Панчарево и в притоците ѝ р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър), в планинските притоци на р. Вит (р. Бели Вит) и на р. Осъм (р. Бели Осъм), във водосборите на р. Янтра (в целия водосбор на р. Росица и в долното течение на р. Студена), на р. Русенски Лом (р. Бели Лом) и на Добруджанските реки (р. Хърсовска и р. Суха река); на 29.07 в долното течение на р. Осъм, във водосборите на р. Русенски Лом и на Добруджанските реки; на 30.07 във водосборите на р. Тимок, р. Войнишка, р. Видбол, р. Лом, р. Янтра и р. Русенски Лом (в притока ѝ р. Бели Лом) и в Добруджанските реки (р. Царацар и р. Суха река). Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни ще се задържат високи водните нива в средните и долни течения на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в:

  • Днес 27.07 в следобедните и вечерните часове във водосборите на: р. Искър (р. Черни Искър, р. Бели Искър), р. Осъм (р. Крайовица), р. Янтра (р. Златаришка);
  • На 28.07 в следобедните и вечерните часове във водосборите на: р. Искър (р. Черни Искър, р. Урдина).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 28, 29 и 30.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (27.07) в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево (р. Витошка Бистрица, р. Егуля, р. Палакария, р. Черни Искър, р. Мусаленска Бистрица), р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка. На 28.07 в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър. На 29.07 в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: р. Батулийска и р. Малък Искър. По-значително ще бъде повишението на водните нива в средното и долното течение на основната река и водните количества при с. Ореховица на 27.07 и 29.07 ще бъдат около прага за предупреждение. На 30.07 речните нива временно ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 28, 29 и 30.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (27.07) и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на: 27 и 28.07 в горното течение по основната река над гр. Велико Търново и в планинските притоци на р. Росица и р. Лефеджа; 29 и 30.07 в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30 и 31.07.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. В периода 27-31.07, вследствие на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор По-значителни ще бъдат повишенията на 27 и 29.07 в в целия водосбор; на 28 и 30.07 във водосбора на р. Бели Лом (около гр. Разград) и в долното течение на р. Русенски Лом (около гр. Русе). Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.