Нивата на реките няма да се променят или ще се понижават

05.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В събота и неделя вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 август речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива, вследствие оттичане са отчетени в долното течение на р. Искър (Дунавски басейн). Колебанията на речните нива в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), са вследствие работата на хидротенически съоражения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 29 см. От - 21/+ 20 см колебанията в долното течение на р. Огоста са следствие работата на хидротехнически съоражения

Черноморски басейн: регистрирано е повишение с + 2 см на р. Провадийска при гара Синдел. Останалите водните нива в басейна са без изменение

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 11 см до + 10 см. От -28/+ 21 см са в района на р. Марица при Пазарджик, следствие от работата на хидротехнически съоръжения

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 3 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавски басейн днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 август, че водните количества във водосбора на р. Янтра ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 август ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.