Нивата на реките няма да се променят съществено

04.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес ще е без съществени валежи.През нощта срещу четвъртък от запад ще започнат валежи, които ще продължат и през следващите два дни. Валежите ще са предимно от сняг, в четвъртък количества ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м . В нощта срещу петък и в петък ще вали сняг. Валежите в Южна България ще се усилят с количества – от 5-10 л/кв.м. до 30-50 л/кв.м. Най-съществени ще са в Родопската област, както и на места в Предбалкана. В петък и на места в Източна България ще има количества между 15 и 30 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч на 02.01 до 8 ч на 03.01 водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни денонощни колебания на водните нива (от -59 см до +47 см) във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн), р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). Поради ниските температури и малките водни количества в отделни участъци на реките в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския басейн е регистрирано образуване на брегови лед. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +7 см;

Черноморски басейн: Няма регистрирани изменения;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +2 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите един – два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 6 и на 6 януари , в резултат на валежи и частично снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части от водосборите на наблюдаваните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 4, 5 и 6 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. В следващите два дни, вследствие на частично снеготопене ще има незначително покачване на водното ниво на реките във водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества на 4, 5 и 6 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. От днес вследствие на валежи и частично снегопене са възможни незначителни повишения на водните нива във водосборите на притоците Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре са възможни незначителни повишения на нивата във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.