Нивата на реките остават без изменение

13.11.2015г.

Днес, както и в почивните дни няма да вали. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 11 ноември до 8 часа на 12 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. В горното течение на реките Искър, Вит (Дунавски басейн) и Струма (Западнобеломорски Басейн) нивата са около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн) са около прага за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

За Дунавски басейн колебанията са от +23 см до -24 см;

За Черноморски басейн са регистрирани повишения с до 1 см;

За Източнобеломорски басейн измененията са от +10 до -8 см;

За Западнобеломорски басейн колебанията са в рамките на -5 до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн наблюдаваните реки днес и през следващите два дни ще продължат да задържат или понижават нивата си. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 13, 14 и 15 ноември под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира нива за 13, 14 и 15 ноември около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира за долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 ноември нива под средномногогодишната стойност с тенденция за понижаване.

Подробна  информация за страната можете да намерите тук.