Нивата на реките остават без промяна

29.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -19 см до +54 см) в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания от -19 см до +54 см;

Черноморски басейн: регистрирани са повишения с до +2 см;

Източнобеломорски басейн: регистрирани са колебания от -10 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес заради валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 и 31 август 1 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозир, че количествата за същия период ще бъдат около и под средно многогодишните стойности, а речните нива ще се задържат без изменения. Водните количества също ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 30 и 31 август и на 01 и 02 септември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като на 30 и 31 август са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Бели Лом и след сливането му с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.