Нивата на реките остават без съществени изменения

24.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на места ще ръми в количества до около 1-2 л/кв.м. Във вторник не са изключени изолирани слаби валежи. Количествата ще са до 1 л/кв.м. В сряда от запад ще започнат валежи, които до края на деня и през нощта ще обхванат по-голямата част от страната. Количества ще са от 3-4 л/кв.м в източните райони, до около 15 л/кв.м на места в Западна България.

През последното денонощие в по-голямата част от страната водните нива са се понижавали или са останали без изменение. Незначителни повишения на водните нива са отчетени при хидрометричните постове на р. Тунджа при Павел баня, Чепинска река при Велинград, Тополница при с. Поибрене, р. Марица при Харманли, р. Върбица при сп. Джебел (Източноболоморски басейн), р. Места при м. Момина кула, р. Струма при с. Бобошево и при Кресна и р. Лебница при с. Лебница (Западнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при Свиленград (Източнобеломорски басейн), където се извършват строителни дейности и има подприщване на реката в този участък.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 20 см до + 13 см

Черноморски басейн: не са регистрирани изменения

Източнобеломорски басейн: колебания от - 17 см до + 8 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 9 см до + 13 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 26 октомври вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни във водосборите на реките разположени западно от р. Осъм (Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.10.2016 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 октомври водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 26-28 октомври се очакват незначителни повишения във водосбора, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.