Нивата на реките остават без съществени изменения

16.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие  нивата на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения в притоците на р. Искър в средното ѝ течение и в долното течение на р. Вит с до +26 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +11 см. Вследствие на комбинация от валежи и работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от  -21 см до +26 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Искър и реките разположени западно от него са около и над праговете за високи води, в останалата част от басейна водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие  нивата на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -5 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -22 см до +20 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до -123/+123 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при Белово и Пазарджик и на притока ѝ р. Сазлийка при  Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -31 см до +45 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще останат без съществени изменения . В следобедните часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. На 17 май в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, както по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 18 май речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От ранните часове на 19 май в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките, в сутрешните часове по-значителни ще бъдат във водосборите на реките западно от р. Янтра, а в следобедните и вечерни във водосборите на реките източно от р. Осъм.

В резултат на интензивни валежи през нощта на 19 май има вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Нишава, в горните части от водосбора на р. Цибрица, във водосборите на р. Огоста и р. Скът, в средните и долните части от водосбора на р. Искър по основната река и във водосборите на притоците ѝ р. Сливнишка, р. Искрецка и р. Гостиля.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 17, 18 и 19 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река.  Във вечерните часове на 17 май ще има повишение на водното ниво в долното течение на основната река. На 18 май  нивата на реките от водосбора ще са без съществени изменения. На 19 май ще има повишения на водните нива на реките в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат във водосборите на: над яз. Искър, р. Владайска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 20, 21 и 22 май речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 23 май ще има по- значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз. Искър, р. Владайска , р. Малък Искър и в средното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 17, 18 и 19 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното  количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 май  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 май са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.