Нивата на реките остават без съществени изменения

14.06.2019г.


Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили. В резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива във водосбора на р. Огоста (-18/+16 см), р. Искър (-13/+22 см) и на р. Янтра (-122/+141 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -11 см до +10 см, за водосбора на р. Вит от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -20 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Бистрица (Мусаленска) при лет. Боровец, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Осъм при гр. Троян и с. Изгрев, р. Росица при гр. Севлиево, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Янтра при с. Каранци и р. Черни Лом при с. Широково.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-съществени изменения на водните нива, вследствие на оттичане, са отчетени във водосбора на р. Камчия – р. Врана при с. Кочово (-42 см), р. Луда Камчия при с. Бероново (-40 см) и р. Камчия при с. Гроздьово (-26/+36 см). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-85/+85 см при гр. Девин) и горното течение на р. Марица (от -85 до +80 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -15 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -30 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -31 см до +30 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при гр. Павел Баня, където водното количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -7 см до +2 см, а във водосбора на р. Струма са от -6 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива: на 16.06 в горното течение на р. Осъм и в горните и средните части от водосборите на реките Янтра и Русенски Лом; на 17.06 в горните и средните части от водосборите на реките западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17.06 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (14.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 16.06 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (14.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 16.06 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните и средните части на водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.