Нивата на реките остават без съществени изменения

20.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществена промяна или са се понижавали (р. Русенски Лом се е оттичала). Краткотрайни повишения на водните нива, в резултат на валежи са регистрирани на отделни измервателни пунктове, по-съществено на реките Искър при гр. Нови Искър (с до 56 см.), Батулия при с. Батулия (с до 32 см.), Бели Вит при гр. Тетевен (с до 24 см.) и Янтра при с. Каранци (с до 34 см.). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -19 до +17 см, р. Искър от -32 см до +56 см, за водосбора на р. Вит от -20 см до +24 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -51 см до +34 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -81 см до +4 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Джулюница при с. Джулюница, Янтра при с. Каранци, Черни Лом при с. Широково и Русенски Лом при с. Божичен.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 20-23.06, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени както следва: в следобедните часове на 20.06 във високите части от водосборите на реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом и Искър; в следобедните часове на 21.06 средните части от водосбора на р. Русенски Лом и в горното течение на Стара река (приток на р. Янтра); в следобедните и вечерни часове на 23.06 в горните части от водосборите на реките Войнишка, Цибрица и Огоста; през нощта срещу 24.06 в средните части от водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22и 23.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, през следващите два дни са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора.Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.06.2019г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (20.06) и през следващите 4-5дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна инфорчмация за страната можете да намерите тук.