Нивата на реките остават без съществени изменения

18.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до петък валежи не се очакват.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 16 до 8 ч. на 17 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без промяна или са се понижавали. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в горните течения на реките Искър и Вит (Дунавски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на р. Сазлийка при Гълъбово – около прага за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн:колебания на водните нива от + 23 см до - 11 см

Черноморски басейн: не са регистрирани изменения на водните нива

Източнобеломорски басейн: измененията са от + 6 до - 8 см

Западнобеломорски басейн: колебания в рамките на - 2 до + 2 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите 2 дни ще продължат да се задържат или понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20.11. ще са под средната многогодишна стойност и прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 18, 19 и 20.11., че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21.11, водното количество ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.