Нивата на реките постепенно ще се понижават

09.01.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ –БАН) днес няма да вали. В неделя на места ще превали слаб дъжд. Количествата от 1 до 3 л/кв.м. В понеделник - без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 07.01. до 8 ч на 08.01.) нивата на реките в страната са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани в поречията на р. Искър (Дунавски басейн), р. Факийска (Черноморски басейн), р. Върбица поречие Арда (Източнобеломорски басейн) и р.Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -67 см до +16 см.

Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки са се повишавали с до +174 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -20 см до +91 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са повишения на речните нива с до +148 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и в следващите два дни речните нива в горните и средните течения на реките в басейна ще започнат постепенно да се понижават. Възможни са краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна в резултат на снеготопене. Вследствие оттичане на 9 януари повишения на водните нива ще има в долните течения на реките.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 9, 10 и 11 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност. На 9 и 10 януари ще има спадане на водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река на 9 и 10 януари. Водното количество на 9 януари на р. Искър при Ореховица ще достигне прага за внимание. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 9, 10 и 11 януари ще бъдат над средномногогодишната стойност. По-значителни повишения на речните нива във водосбора се очакват на 9 и 10 януари. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 януари ще бъде над средномногогодишната стойност. На 9 януари ще има повишения в долните части на водосбора вследствие оттичане. През следващите 2-3 дни са възможни нови краткотрайни и незначителни повишения в целия водосбор вследствие снеготопене. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.