Нивата на реките продължават да се понижават

29.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес ще е без валежи. В петък и събота само на отделни места, главно в източните райони и Рило-Родопската област, съвсем слабо ще превали, в несъществен количества. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 27 до 8 ч. на 28 октомври) водните нива на реките в цялата страна са се понижавали. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за средни води. Около прага за средни води са реките в Дунавския басейн, Камчия и Ропотамо (Черноморския басейн), Тунджа, Върбица, Арда, Чепеларска (Източнобеломорски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн). В горните течения на реките Искър, Вит, Врана, Провадийска, Айтоска, Факийска, Марица и Струма водните количества са около праговете на ниски води, а в долното течение на Огоста и Янтра при Велико Търново (Дунавски басейн), Провадийска – в долното й течение (Черноморския басейн), Марица - в средното и долното течение (Източнобеломорски басейн) и Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от - 48 см до + 35 см

Черноморски басейн: понижения с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива от - 87 см до + 2 см

Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива от - 14 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и през следващите 2 денонощия се очаква водните нива на наблюдаваните реки да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че прогнозираните водни количества на 29, 30 и 31.10 ще са около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31.10, че водните количества ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 29, 30, 31.10 и 1.11 ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават в целия водосбора.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.