Нивата на реките продължават да се понижават

16.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В петък и през по-голямата част от деня в събота също ще е без валежи. Вечерта в събота и през нощта срещу неделя ще превали и прегърми на изолирани места в Северозападна и Централна Северна България, количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 14 до 8 ч. на 15 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения са регистрирани в Черноморския и Източнобеломорския басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър, р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено, р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), р. Марица при градовете Белово, Харманли и Свиленград и притоците й р. Чепеларска при с. Бачково и р. Харманлийска при  Харманли, р. Арда (Източнобеломорски басейн), р. Места – в долното й течение, р. Струма – в средното й течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 227 см до + 179 см

Черноморски басейн: повишения с до + 13 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 67 см до + 91 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 14 см

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни речните нива в басейна ще се понижават, като днес ще се запазят високи водните нива в долните течения на наблюдаваните реки, вследствие на оттичане. От утре се очаква понижение на нивата в целия басейн. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 юни ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Днес  ще се задържи по-високо водното ниво в долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 16, 17 и 18 юни, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор се понижават, високи ще останат нивата на основната река при градовете Габрово и Велико Търново, както и на притоците й р. Голяма река при Стражица, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Росица при Севлиево. Краткотрайни повишения са възможни в долното течение на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази през следващите 3-4 дни, а водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.