Нивата на реките продължават да се понижават днес и утре

09.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. От запад, утре ще започнат валежи от дъжд. Количествата ще са от 3-10 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, в четвъртък от запад на изток ще спират. Количествата в Западна България ще са до 3 л/кв.м, а в Източна – до 5-15 л/в.м.

От 8 ч. на 7 до 8 ч. на 8 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са отчетени в горното течение на р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн) и в средното и долното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са средното течение на р. Искър, отделни южночерноморски реки, Арда и Места. Около прага за ниски води са горното течение на р. Марица отделни Черноморски реки и.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 16 см до +14 см

Черноморски басейн: колебания  от - 38 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн:  изменения от - 57 см до + 52 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре водните нива ще се понижават в целия водосбор. От вечерните часове на 10 и на 11 февруари в резултат на  прогнозирани валежи се очакват повишения на водните нива в водосбора. По-съществени повишения се очакват в теченията на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 февруари ще бъдат около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Нивата ще се понижават и в наблюдаваните станции ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 9, 10 и 11 февруари ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре водните нива в целия водосбор ще се понижават до вечерните часове на 10 февруари, когато вследствие на прогнозираните валежи, ще започнат отново да се повишават отначало в горните части на водосбора, а на 11 и 11 и в долните части на водосбора, но ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.