Нивата на реките продължават да се повишават

30.01.2019г.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 30.01.2019 г. във водосбора на р. Струма (долните части от водосборите на р. Мелнишка, р. Струмешница и р. Петричка, както и в долните части на основната река).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Повишения вследствие на валежи и снеготопене са регистрирани във водосбора на р. Искър и р. Черни Вит. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста  от -5 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -18 см до +36 см;  за водосбора на р. Вит от -6 см до +22 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Бели Вит при гр. Тетевен, на  р. Вит при с.Търнене и р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -4 см до +4 см, само водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново се е повишило по-значително с до +59 см в резултат на валежи. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -25 см до +35 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +138 см; за водосбора на р. Бяла от -2 до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -77 см до +103 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на реките от родопските водосбори са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -4 см до +36 см, а за водосбора на р. Места от -1 см до +67 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.01) вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Искър. През следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 31.01 са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 31.01 и 01 и 02.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.01) и утре ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. На 31.01 и 01.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 31.01 и на 01 и 02.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.01) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения, като днес вследствие на валежи комбинирани със снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор, по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Банкенска и р. Блато. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 31.01 и 01 и 02.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения, като на 31.01 и 01.02, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 31.01 и на 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (30.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.