Нивата на реките са около и под праговете за средни води

01.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес само на отделни места в планинските райони ще превали слаб сняг, с количества под 2 л/кв.м. В петък и събота не се очакват съществени валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 29 ноември до 8.00 ч. на 30 ноември водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на водните нива са регистрирани на отделни измервателни пунктове в Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +23 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 до+4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. От 2 декември, в следствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни течения на реките в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.