Нивата на реките се понижават

25.08.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има.
От 8 ч. на 23 август до 8 ч. на 24 август са регистрирани понижения на речните нива на наблюдаваните реки в страната.
Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките: долното течение на р. Янтра, (Дунавски басейн), средното и долното течение на р. Провадийска, р. Ропотамо (Черноморски басейн), средното и долното течение на р. Марица, средното и долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водните количества на реките във водосборите на р. Огоста, р. Искър, в горното течение на р. Вит и р. Осъм, (Дунавски басейн), горното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), р. Струма и р. Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: водните нива са се изменяли от -32 см до +33 см. По значителни повишения на нива са регистрирани на р. Осъм при Изгрев. На р. Янтра при Велико Търново е регистрирано понижение с -32см.
Черноморски басейн: водните нива са се понижавали с до - 15 см;
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от -17 см до +19 см. Водното ниво на р. Марица при Свиленград се е покачило с +19 см.
Водните нива на р. Тунджа са се покачвали с до +8 см;
Водните нива на р. Арда са се покачили с до +8 см;
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на водните нива от -18 см до +4 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – водните нива на реките ще се понижават. Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27 август :
·  за р. Искър - ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
·  за р. Янтра - ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
·  за р. Русенски Лом - водното количество в долното течение на реката ще бъде около и под средно многогодишната стойност. Водните нива ще започнат плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.