Нивата на реките се понижават

26.08.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има.
От 8 ч. на 24 август до 8ч. на 25 август са регистрирани понижения на речните нива на наблюдаваните реки в страната.
Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките: средното и долното течение на р. Провадийска, р. Ропотамо (Черноморски басейн), средното и долното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водните количества на реките във водосборите на р. Огоста, р. Искър, в горното течение на р. Вит и р. Осъм, (Дунавски басейн), горното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), р. Струма и р. Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: водните нива са се понижавали. Регистрирани са изменения от -40 см до +38 см. По значително повишение на водното ниво е регистрирано на река Огоста при Бутан +38 см., което е в резултат на изпускане на води от водоеми.
Черноморски басейн: водните нива са без изменение. Регистрирани са незначителни понижения с до - 2 см.
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -13 см до +31 см. Регистрирано е значително кратковременно покачване на водното ниво на река Марица при Белово с +100 см., което е в резултат на работата на хидротехническите съоръжения.
Водните нива на р. Тунджа са се понижавали с до -9 см.
Водните нива на р. Арда са се променяли с до +/- 14 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на водните нива от -22 см до +31 см.
Дунавски басейн – водните нива на реките ще се понижават.
Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28 август ще са :
·  за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
· за р. Янтра - ще бъдат около средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
· за р. Русенски Лом - ще бъде под средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.