Нивата на реките се понижават

28.02.2016г.

Днес в равнините и низините ще ръми. В понеделник привечер, в западните райони, на отделни места ще превали слаб дъжд с количества между 1 и 3 л/кв.м. Във вторник, от запад на изток на много места в страната ще превали. Количествата ще са между 5 и 10, в отделни райони и до 15 л/кв.м.

През денонощието (от 8:00 часа на 26.02 до 8:00 часа на 27.02) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са регистрирани при: средното течение на р. Искър (Дунавски басейн), средното течение на р. Марица, р. Сазлийка (Източнобеломорски басейн), и при р. Места и р. Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), както и някои южночерноморски реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -20 см до +41 см;

Черноморски басейн: от -14 до +1 см;

Източнобеломорски басейн:  от -8 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: от -10 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават. На 1 март вследствие на прогнозирани валежи, са възможни повишения на речните нива в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 28 и 29.02 около и над средната многогодишна стойност с нива  под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 28 и 29.02. и 1.03 около и над средномногогодишната стойност. През прогнозирания период водните количества на реките в целия водосбор ще се понижават и ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски лом прогнозира водни количества в долното течение на реката на 28 и 29.02 и 01 и 2.03 над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата ще се понижават плавно или ще останат без съществена промяна и ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук