Нивата на реките се понижават или остават без съществени изменения

04.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Отчетените колебания са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +4 см, за водосбора на р. Искър от -21 см до +26 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +11 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -16 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива в басейна през последното денонощие са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна през последното денонощие са се понижавали. Регистрираните изменения са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +16 см;  за водосбора на р. Марица от  -19 см до +14 см;  за водосбора на р. Арда от -40 см до +6 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от  -9 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Въча (от -84 см до +84 см.). Водните количества на р. Тунджа при гр. Елхово, в притоците на р. Марица (р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска река при гр. Харманли) и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата  на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -10 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -5 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 6 февруари  са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира ,че  водните количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, вследствие на снеготопене днес все още ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.