Нивата на реките се понижават или остават без съществени изменения

27.08.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има.
От 8 ч. на 25 август до 8 ч. на 26 август речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали.
Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за ниски води. Водните количества в долното течение на р. Вит и р. Осъм, р. Янтра при В. Търново, във водосбора на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), горното течение на р. Луда Камчия (Черноморски басейн), във водосбора на р. Тунджа, долното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около праговете за средни води. Водните количества в средното и долното течение на р. Провадийска, р. Ропотамо (Черноморски басейн), средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: водните нива са се понижавали. Регистрирани са изменения от -14 см до +6 см.
Черноморски басейн: водните нива са без изменение. Регистрирани са незначителни понижения с до - 4 см.
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от -13 см до +5 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на водните нива от -20 см до +3 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29 август за :
Дунавски басейн – водните нива на реките ще се понижават.
·   за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
·   за р. Янтра - ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
·   за р. Русенски Лом - ще бъде под средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.