Нивата на реките ще останат без промяна

27.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -18 см до +17 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча при местността Забрал до -134/+134 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на р. Тунджа и в средното и долното течение на р. Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на р. Арда и в горното течение на р. Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани незначителни повишения в рилските и пирински притоци на р. Струма. Регистрираните колебания в басейна са от -13 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части на басейна и във водосбора на р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 28, 29 и 30.04.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 27.04 и 28.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 28, 29 и 30.04.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29 и 30.04 и на 01.05.2018 г. над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  В резултат на валежи на днес (27.04) в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.