Нивата на реките ще останат без промяна

15.10.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -20 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения са с до -4 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +16 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица от -69 см до +69 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива са възможни във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки на 18.10, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 16, 17 и 18.10.2018 г. под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 16, 17 и 18.10.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19.10.2018 г. около средномногогодишната стойност. Днес (15.10) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.