Нивата на реките ще останат без промяна или ще се понижават

30.10.2015г.

Днес в Родопската област, срещу ветрените северни склонове на Стара планина и в източната част на страната е възможно слабо да превали. Количествата ще са незначителни до 1-3 л/кв.м. В събота само на отделни места, главно в източните райони, се очакват несъществени валежи. В Неделя няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 28 октомври до 8 часа на 29 октомври) нивата на реките в по- голямата част от страната са се понижавали. Повишения са регистрирани само при реките: Вит, Провадийска, Айтоска, Факийска, Струма и при долното течение на Тунджа и Марица. В по-голямата част от страната нивата на реките са около праговете за средни води. Така са реките в Дунавския басейн, р. Камчия – долното течение, р. Ропотамо (Черноморския басейн), р. Върбица, р. Арда, р. Чепеларска, р. Марица средното течение (Източнобеломорски басейн) и р. Струма (Западнобеломорски басейн). В горните течения на реките: Искър, Вит, Врана, Провадийска, Камчия, Айтоска, Факийска, Марица и Струма, водните количества са около праговете на ниски води. В долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Провадийска – долното течение (Черноморския басейн), р. Тунджа, р. Марица - долно течение (Източнобеломорски басейн) и р. Места – долното течение (Западнобеломорски басейн) водите са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - колебанията на водните нива са от -15 см до +14 см;

Черноморски басейн - колебания на водните нива са от -10 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн - измененията на речните нива са от - см 18 до +24 см;

Западнобеломорски басейн - колебанията на водните нива са от -8 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес и през следващите две денонощия се очаква нивата на наблюдаваните реки да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 30, 31 октомври и 1 ноември около и под средната многогодишна стойност , под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 30 и 31 октомври около и под средномногогодишната стойност , под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водното количество в долното течение на реката на 30, 31 октомври, 1 и 2 ноември около и под средномногогодишната стойност, като нивата ще продължат да се понижават в целия водосбор.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.